افتتاح وب سایت

وب سایت کارگاه فراگام تکنیک افتتاح گردید. امید است این وب سایت دریچه‌ای نو باشد به دنیای صنعت و راهی باشد برای ارائه اطلاعات بیشتر در مورد فعالیتهای این کارگاه صنعتی