با ما تماس بگیرید: ۰۲۸۳۲۲۲۶۶۲۸ - ایمیل info@fg-technique.ir
سازنده انواع قطعات خودرو و فنی مهندسی

فرصت های شغلی.

جذب نیرو و استخدام

فراگام تکنیک / فرصت های شغلی

جذب نیرو و ایجاد فرصت های شغلی

ما به قدرت افراد خود به عنوان عامل کلیدی برای نایل شدن به اهداف راهبردی شرکت ایمان داریم. بر این اساس، با طراحی دقیق و حساب شده فرایند گزینش و جذب افراد، در پی آن هستیم که رابطه ای بین کارکنان و شرکت ایجاد نماییم تا هردو طرف از آن منتفع گردند.
اگر می خواهید شغل حرفه ای خود را شروع کنید. اگر می خواهید کار خود را تغییر دهید. اگر به دنبال یک موقعیت کاری در یک شرکت پویا می گردید. می توانید رزومه کاری خود را به صورت ضمیمه ارسال نمایید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

ارسال رزومه

پیام شما

Back to Top
سازنده انواع قطعات خودرو و فنی مهندسی