افزایش دوبرابری تولید در صنعت خودرو

بر اساس این گزارش ، قیمت پراید مدل پایه SX (با موتور یورو ۲ و بدون ایربک ) سال ۱۳۹۲ از سوی شورای رقابت اعلام گردیده بود که این قیمت از ابتدای سال جاری با ۲ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده  و افزایش نرخ بیمه شخص ثالث روبرو شد .

همچنین طبق قانون ، ارتقاء استاندارد از یورو ۲ به یورو ۴ و نصب دو ایربک بر روی خودروها الزامی گردید که پراید نیز به موتور جدید M13 با استاندارد یورو ۴ مجهز و دو ایربک راننده و سرنشین بر روی این خودرو نصب گردید که این هزینه ها در سال ۱۳۹۲ در خودرو مدل SX دیده نشده بود .

در خصوص خودرو تیبا نیز موضوع به همین گونه بود و قیمت اعلامی در سال ۱۳۹۲ بدون در نظر گرفتن ایربک و استاندارد یورو ۴ اعلام شده بود در حالی که با الزامی شدن این موارد خودرو تیبا به موتور جدید M15  با استاندارد آلایندگی یورو ۴ و ایربک مجهز و به بازار عرضه گردید .

این نشان دهنده آن است که نه تنها بر اساس برخی اظهارات غیر کارشناسانه افزایش قیمت خودروها ۲۰ یا ۳۰ درصد نبوده است بلکه درصد افزایش قیمت این خودرو ها کمتر از ۶ درصد میباشد و میطلبد مسئولین عزیز در اظهار نظر خود دقت بیشتری نمایند تا موجب تشویش اذهان عمومی و ضربه به تولید داخلی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی میباشد نگردد .